Werkwijze

logoVoor de begeleiding begint is er een gesprek, waarbij besproken wordt op welke manier wij uw kind kunnen helpen. Dit eerste gesprek is gratis. Het is mogelijk dat er een onderzoek nodig is. Dan wordt een handelingsplan gemaakt. Daarna gaan wij uw kind begeleiden. Aan het eind van de begeleiding vindt er evaluatie plaats. De begeleiding duurt 6 tot 10 weken.

Kennismakingsgesprek
Nadat u telefonisch of per e-mail contact met ons heeft opgenomen, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen, ook aan de hand van in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk. Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of wij u of uw kind kunnen helpen. Is dit niet het geval, dan kunnen wij u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.

Onderzoek / individueel werkplan

Als er op school nog geen onderzoek is uitgevoerd, wordt uw kind getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waarmee de begeleiding zal beginnen en wat de beste aanpak is. Er wordt een plan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven, hoe eraan gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt.

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen van drie kwartier. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Ook heeft de remedial teaching op deze manier meer effect.

Eindverslag
Aan het eind van de begeleiding wordt in een eindverslag aangegeven, wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn.

Reacties zijn uitgeschakeld.